Bel voor uw Wielewaal
’s Gravendeel

06 – 11 22 34 96

De Wielewaal ‘s-Gravendeel rijdt nu ook naar buurtschappen

De Wielewaal ’s-Gravendeel rijdt sinds kort ook buiten de dorpskern. Er wordt nu niet alleen door het hart en de (buiten)wijken gereden, maar ook de buurtschappen De Wacht, Schenkeldijk en Mookhoek worden aangedaan.

Het bestuur van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk ’s-Gravendeel (SGO) heeft besloten om het gebeid waarin de E-Wheeler rijdt, uit te breiden en zo de bewoners van die drie buurtschappen, die behoren tot de doelgroep van de Wielewaal,  ook de mogelijkheid te bieden om naar ’s-Gravendeel en terug vervoerd te worden.