Bel voor de Wielewaal
’s Gravendeel

06 – 11 22 34 96

Het begin, van idee tot realisatie

Na Strijen heeft ook ‘s-Gravendeel een Wielewaal, een elektrische shuttle, om senioren en mensen met een beperking overal in het dorp naar toe te brengen. Het idee van een haal- en brengservice is afgekeken van Strijen, waar al sinds april 2018 door vrijwilligers met succes senioren zo worden vervoerd.

Het is niet bij een idee gebleven. In 2019 nam Gerrit Sint-Nicolaas van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk ‘s-Gravendeel (SGO) het initiatief om een dergelijke elektrische auto aan te schaffen. SGO was en is van mening dat er ook in ‘s-Gravendeel behoefte bestaat aan zo’n voorziening.  

In samenwerking met de Stichting Vrienden van Zorgwaard en de ouderenbonden ASG (Algemene Seniorenbond ’s-Gravendeel) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) werd het plan uitgewerkt. Zij gingen aan de slag om sponsoren te vinden en het benodigde geld bijeen te krijgen. En dat lukte. Met dank aan de sponsoren, die de senioren en mindervaliden een warm hart toedragen. Namens SGO hebben Herman Boudewijns en Leen de Zeeuw het project begeleid.  

Vanwege de herkenbaarheid en de eenheid binnen de Hoeksche Waard is de naam van de elektrische auto, evenals in Strijen, de Wielwaal. De verwachting is dat er op termijn ook in andere kernen van de Hoeksche Waard een dergelijk voorziening komt.  

De elektrische auto kan met een opgeladen accu 100 kilometer per dag rijden. Daarom is besloten dat de service alleen wordt verleend binnen de kern ‘s-Gravendeel. In eerste instantie wordt er alleen op doordeweekse dagen gereden.

Op vrijdag 31 juli 2020 werd, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dienstencentrum ’t Weegje, de dorpsshuttle officieel in gebruik genomen. Wethouder Paul Boogaard en enkele genodigden waren hierbij aanwezig. Herman Boudewijns vertelde namens SGO het één en ander over het tot stand komen van het project. Vervolgens onthulde Paul Boogaard samen met Yvonne van Son, coördinator van de Wielewaal ‘s-Gravendeel, de elektrisch auto door het verwijderen van een hoes. 

Sinds maandag 3 augustus 2020 is het straatbeeld van ’s-Gravendeel een bijzonder voertuig rijker. Met de Wielewaal is de wens uitgekomen om senioren en mindervaliden in ’s-Gravendeel mobieler te maken. Er hoeft zo geen beroep gedaan te worden op bijvoorbeeld familieleden voor vervoer binnen de kern ’s-Gravendeel.