Over de Wielewaal Hoeksche Waard

De Stichting Wielewaal Hoeksche Waard
De Stichting Lokaal Vervoer de Wielewaal Hoeksche Waard (hierna te noemen de Stichting Wielewaal HW) is opgericht 8 november 2021 en wil met uitsluitend de inzet van vrijwilligers iets betekenen voor kwetsbare inwoners door het realiseren van lokaal gratis vervoer in verschillende kernen in de Hoeksche Waard.

Details van de Stichting
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nr.: 863209749.
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 863 20 9 749.

Postadres:          Stichting Wielewaal HW, Kerkstraat 73, 3291 AK  Strijen
E-mailadres:      info@dewielewaalhw.nl
Bank:                  Rabobank
IBAN:                  NL42 RABO 0190 042 184, t.n.v. Lokaal vervoer de Wielewaal

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:            A.P.J. de Jong
Secretaris :           Y.C. van Son
Penningmeester:  L.K. de Zeeuw
Leden:                  N. Slikboer, C. Patijn en D.A.W. M. Kloosterman

Onze doelstellingen zijn:
Het leveren van een bijdrage ter voorkoming van eenzaamheid van kwetsbare inwoners in de Hoeksche Waard door het realiseren en aanbieden van lokaal gratis vervoer.
Het realiseren, door in elke woonkern (of combinatie van woonkernen) in de gemeente Hoeksche Waard per circa 8000 inwoners een Wielewaal te laten rijden en/of te  faciliteren. Meer details kunt u vinden onder de namen van de woonkernen op onze website.
Dat zowel bestuur als andere ondersteunende personen onbezoldigd zijn en hun waardering uitsluitend krijgen in de vorm van dankbaarheid van diegenen, die wij helpen en ondersteunen. Hier staat geen waarde in geld of goederen tegenover.

ANBI
De Stichting Wielewaal HW is sinds 31 maart 2023 geregistreerd als een Algemeen Nuts Beoogde Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI erkende stichting is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Periodieke schenking, legaten en erfenissen
U kunt de Stichting de Wielewaal HW steunen door middel van een periodieke schenking, een legaat of een erfenis. Wilt u hierover meer informatie? Dan kunt per e-mail contact met ons opnemen. Ook een notaris kan u alle benodigde informatie over dit onderwerp geven. U kunt ook voor informatie bellen met de notaristelefoon 0900-3469393 (€ 0,80 p.m.).

Onze statuten kunt u hier downloaden.
Ons huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden.
Ons beleidsplan kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden
Het jaarverslag 2023 kunt u hier downloaden