Bel voor de Wielewaal
Puttershoek/Maasdam

06 – 45 62 39 13

Wij van de Wielewaal Puttershoek en Maasdam 

Door de initiatiefgroep Puttershoek-Maasdam is het mogelijk geworden dat er ook een elektrische auto in en tussen de kernen Puttershoek en Maasdam rijdt om senioren (en ook andere bewoners) mobieler te maken. Met de Wielewaal is de wens uitgekomen om  een bijdrage te leveren aan het voorkomen van eenzaamheid door bewoners minder afhankelijk te laten zijn wat vervoer betreft.

Contactpersonen

Nico Slikboer
Mede-initiatiefnemer en
lid van de kerngroep Puttershoek/Maasdam

Jan Booden
Mede-initiatiefnemer en
lid van de kerngroep Puttershoek/Maasdam

Onze vrijwilligers…….. 

….. vinden het een feest om dorpsgenoten uit en thuis te brengen.

Er zijn 15 vrijwilligers om de Wielewaal te rijden. Een chauffeur rijdt drie tot vier dagdelen per maand. Alle vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) en hebben met  een professionele rijinstructeur geoefend met de Wielewaal.