Bel voor de Wielewaal
Puttershoek/Maasdam

06 – 45 62 39 13

Van initiatief tot realisatie 

In 2020 ontstond op voorspraak van Aad Raijer in Puttershoek de initiatiefgroep Putterhoek-Maasdam. Deze groep had als doel om in Puttershoek en Maasdam een “Wielewaal”, een elektrische auto voor vervoer binnen de bebouwde kom naar het voorbeeld van Strijen en ’s-Gravendeel, mogelijk te maken ter bestrijding van  eenzaamheid.

De groep bestond op dat moment uit vertegenwoordigers van Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Vrienden van ’t Huys te Hoecke, de Algemene Senioren Vereniging Puttershoek-Maasdam en de Adviesraad Sociaal Domein.

In 2021 lukte het de initiatiefgroep om met steun van de gemeente Hoeksche Waard voldoende geld bijeen te brengen om een Wielewaal aan te schaffen.

Op woensdag 1 september 2021 vond onder grote belangstelling de officiële start van de Wielewaal Puttershoek/Maasdam plaats door wethouder Blaak. Helaas was kort voor deze datum Aad Raijer onverwacht overleden. Bij de officiële start is hij herdacht. De Wielewaal Puttershoek/Maasdam heet daarom ook de Raijermobiel.